Skorstensspararen AB

Forellstigen 10, 565 32 MULLSJÖ

Telefon: 0392-100 07 | E-post: Bengt Wulf

Skydda skorstenen från regn och snö
Från 2 990 kr med montering

Vi monterar i hela Sverige

Huven tillverkas exklusivt för varje skorsten

Du kan fortfarande elda ved och pellets utan problem

Huven ger också ejektorverkan vilket förbättrar draget

Både fäll och skjutbar huv öppnas med ett enkelt handgrepp

Välj färg och material, exempelvis kopparplåt

Vill du montera själv så skickar vi huven till dig

Vi har också "gör-det-själv" satser för reparation av skorstenar

- FAKTA -

En skorsten utan huv tar emot cirka 700 liter vatten / år.

Vatten och fukt förstör skorstenen med köldsprängning, mögel och svampangrepp som följd.

Detta gäller i synnerhet fastigheter där man gått över till annan uppvärmning, som Värmepump och Fjärrvärme.

Med oljeeldning uppstår kondensvatten i skorstenen. Vatten, sot och svavel bildar svavelsyra. Den är mycket aggressiv och fräter sönder skorstenen inifrån.

På vår webbsida finns utförligare information angående våra produkter och övriga tjänster.

www.skorsten.nu